فید خبرخوان

rss  

 

مقاله ISI عضو جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام با موضوع «بررسی تغییرات پوشش گیاهی در ارتباط با شاخص NDVI در منطقه نیمه خشک غرب ایران» در مجله بین‌المللی علوم کشاورزی و تکنولوژی  به چاپ رسید.

 به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام، مقاله ISI عبدالرضا محمدی از اعضای جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام با موضوع « ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی  در جنگل های زاگرس با استفاده از نرم افزارهای ENVI , GIS »  در مجله بین المللی علوم کشاورزی و تکنولوژی  دانشگاه تربیت مدرس (Journal of Agricultural Science and Technology) به چاپ رسید.

 بر اساس این گزارش در این مقاله تغییرات پوشش گیاهی جنگل های زاگرس از سال 1988 تا 2013  با چندین روش ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتنی است، عبدالرضا محمدی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد منابع طبیعی از دانشگاه ایلام در معاونت آموزش جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام فعالیت دارد و تا کنون یک عنوان کتاب به نام "فرهنگ لغات تخصصی منابع طبیعی تالیف کرده و  دارای 7 مقاله ISC و ISI و علمی-پژوهشی  و 9 مقاله در كنفرانس‌های ملي و منطقه‌ای است.