فید خبرخوان

rss  

جمعی از دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ایلام با شرکت در اردوی فناوری از واحدهای موفق شهرک صنعتی ایلام بازدید کردند.