فید خبرخوان

rss  

 

جمعی از دانشجویان رشته گیاهان دارویی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ایلام از گلخانه پژوهشی-تولیدی این واحد بازدید کردند.