فید خبرخوان

rss  

مشاوران  شغلی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام در قالب طرح «مشاوره شغلی، استعداد سنجی در امور آموزش‌های بلندمدت و اجرای طرح‌های اشتغال و کاریابی» فعالیت خود را آغاز کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام، ذبیح‌الله مهری‌پور، رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام اظهار کرد: فعالیت مشاوران طرح «مشاوره شغلی، استعداد سنجی در امور آموزش‌های بلندمدت و اجرای طرح‌های اشتغال و کاریابی» برای دومین بار از بهمن‌ماه امسال در جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در قالب قرارداد فی ما بین اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام و جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام منعقد شده است، گفت: این طرح به منظور خرید خدمت مشاوره شغلی و استعدادسنجی مشمول طرح‌های اشتغال و خودکفایی برای گروه‌های هدف کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام است.