فید خبرخوان

rss  

معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد استان ايلام و مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ايلام در راستاي همكاري در حوزه گياهان دارویي با هم دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام، شنبه، 3 بهمن‌ماه در راستاي همكاري در حوزه گياهان دارویي، جلسه‌اي با حضور معاون پژوهشي جهاد‌دانشگاهي واحد استان ايلام و مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري این استان برگزار شد.

در این ديدار طرفين پس از بررسي شرايط فعلي منابع طبيعي استان به ويژه از منظر گونه‌هاي دارويي موجود در عرصه‌هاي طبيعي استان، بر لزوم همكاري در زمينه  اهلي‌سازي و تكثير گياهان دارويي بومي تأكيد كردند.

ابراهیم درويشي، معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي استان ايلام در این جلسه پس از تشريح فعاليت‌هاي جهاد دانشگاهي استان در حوزه گياهان دارويي ابراز اميدواري كرد شرايط تكميل و اتمام طرح‌هاي پژهشي در دست اقدام فراهم شود.

احمدي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ایلام نیز ضمن اشاره به وجود بيش 300 گونه گياه دارويي بومي در استان ایلام گفت: با همكاري این دو نهاد امكاني فراهم شود تا قدم‌هاي مفيدي در زمينه احياء گياهان دارويي در عرصه‌هاي طبيعي استان برداشته شود.