ساختمان مرکزی: ایلام، انتهای بلوار تعمیر کاری، خیابان فدائیان اسلام

تلفن: 32243570
دورنگار: 32243573
کدپستی: 5464169313

مرکز آموزش فوق تخصصی: ایلام، بلوار دانشجو، نرسیده به چهارراه پیام نور
تلفن: 32243562

مرکز شماره دو آموزش کوتاه مدت: ایلام، میدان کشوری، ابتدای بلوار آزادی
تلفن: 33353060

مرکز شماره سه آموزش کوتاه مدت: دره شهر، خیابان جمهوری اسلامی
تلفن: 35222145

مرکز شماره چهار آموزش کوتاه مدت: آبدانان، خیابان 15 خرداد شمالی
تلفن: 33629240

تماس از طریق پست الکترونیک:


The Captcha image