فید خبرخوان

rss  

در جریان بازدید هیئت ارزیابی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی برنامههای ششم توسعه واحد ایلام مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد ایلام، هیئت ارزیابی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی 17 شهریورماه با سفر به استان ایلام روند اجرای برنامه‌های ششم توسعه این واحد را مورد بررسی و پایش قراردادند.

بر اساس این گزارش، برنامه‌های تعریف شده در قالب برنامه ششم توسعه جهاد دانشگاهی واحد ایلام در بخش‌های آموزش کوتاه‌مدت، علمی کاربردی، فرهنگی، پژوهش، اشتغال و فناوری از سوی این هیئت مورد ارزیابی قرار گرفت و گزارشی از روند اجرا، میزان پیشرفت و چشم‌انداز هر یک از برنامه‌ها از سوی مدیران و معاونان این واحد اارایه شد.

اضافه می‌شود، رییس جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام نیز در این بازدید گزارشی از وضعیت کلی این واحد را تشریح کرد.